Phương thức thanh toán

  •     Thanh toán trực tiếp khi nhận đơn hàng​
  •     Hoặc chuyển khoản theo tài khoản sau:  

         

           1.  Ngân hàng: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển                                                                                            nông thôn chi nhánh Gia Lâm

                Chủ tài khoản: Trần Quang Tùng

                Số tài khoản: 3120 2056 69808

 

           2.  Ngân hàng VietcomBank Chi nhánh Chương Dương

                Chủ tài khoản : Trần Quang Tùng

                Số tài khoản: 0541000213991